JEN-IMPORT

Bezpośredni Importer Artykułów Dekoracyjnych Oraz Suszu Egzotycznego

PL EN
Szukaj wg nazwy:
Szukaj wg kodu:
Twój koszyk

Warunki sprzedaży i dostawy

Warunki sprzedaży i dostawy

Warunki Ogólne sprzedaży i dostawy firmy JEN-IMPORT

 

1. Ogólne warunki

1.Warunki ogólne sprzedaży stosuje się do wszystkich naszych ofert i do wszystkich porozumień z trzecimi stronami.

2. Poufność: JEN-IMPORT  zapewnia poufne posługiwanie się wszystkimi danymi otrzymanymi od klienta.

3. Bezpieczeństwo transakcji: wszystkie dane bankowe i firmowe naszych Klientów są poufne.

 

2. Oferty

1. Transakcja przez stronę internetową jest ważna po potwierdzeniu zamówienia przez JEN-IMPORT. JEN-IMPORT może odrzucić zamówienie gdy nie doszło do zapłaty albo nie potwierdzono warunków dostawy.

2. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez JEN-IMPORT   transakcję uważa się za nieważną i należy ją powtórzyć.

 

3. Ceny i płatności

1. Ceny, które podajemy na naszej stronie są bez  podatku VAT oraz z podatkiem i bez kosztów transportu.

2. Wiele czynników ma wpływ na ceny produktów JEN-IMPORT. Mamy  prawo ustalić proporcjonalny wzrost ceny, w przypadku gdy nasi dostawcy je podnoszą. Ceny jak i inne dane o produkcie mogą ulec zmianie.

3 Wszystkie zamówienia muszą być opłacone z góry przelewem na wskazane konto przed dostarczeniem towaru.

4. Jest możliwe zapłacenie za towar kurierowi w momencie dostawy. Klient ponosi koszty związane z opłatą „za pobraniem”.

 

 

4. Transport i dostawa towaru

1. Ryzyko dostarczenia towaru jest po stronie Kupującego.

2. JEN-IMPORT posiada wybór sposobu przesyłania i pakowania.

3. W trakcie transportu towar jest ubezpieczony.

4 .  Data odbioru i dostawy jest wyznaczona przez Kupującego.

5. Jeżeli zamówiony towar nie dotarł do Kupującego, Kupujący ma obowiązek powiadomić firmę JEN-IMPORT pisemnie w terminie 8 dni od daty wysyłki towaru.

6. Za towar odebrany osobiście transportem Kupującego firma JEN-IMPORT nie ponosi odpowiedzialności.

7. Jakość towaru jest zawsze sprawdzana przed załadunkiem.

8. Od momentu odebrania przez firmę kurierską towaru od JEN-IMPORT,

JEN-IMPORT nie ma wpływu na terminową dostawę i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z ewentualną nieterminową dostawą.

 

 

5. ZWROT TOWARU I EWENTUALNE SKARGI

1. Skargi połączone z dostawą powinny być złożone pisemnie lub telefonicznie  w terminie  14 dni od daty otrzymania towaru . Jeżeli kupujący nie złoży skargi będzie to znaczyło, iż  towar dostarczono bez zastrzeżeń.

2. Jeżeli pisemna skarga złożona jest w wyżej określonym terminie i dotyczy uszkodzonego towaru, to po porozumieniu z Kupującym dostarczamy towar ponownie, po otrzymaniu uszkodzonego. Koszty transportu zwrotnego, jak i ponownej wysyłki towaru ponosi JEN-IMPORT.

Reklamację uważamy za zakończoną po dokonaniu wymiany uszkodzonego towaru.

 

 

Wszystkie sporne problemy pomiędzy Kupującym, a firmą JEN-IMPORT będą rozwiązywane w Sądzie właściwym dla siedziby JEN-IMPORT.